O nas

 

Kraina Uśmiechu to ogólnodostępne przedszkola dla tych Rodziców, którzy cenią sobie indywidualny, twórczy rozwój swojego dziecka...

Naszym atutem jest przede wszystkim oferowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka oraz rodziny, interwencja logopedyczna oraz terapia dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzimy indywidualne poradnictwo wychowawcze dla rodzin oraz warsztaty dla chętnych rodziców. Dodatkowo dzięki współpracy z Centrum Diagnozy i Terapii "Kraina dla Ciebie" realizujemy zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD).

W pracy dydaktyczno - wychowawczej istotny dla nas rozwój emocjonalno - społeczny dzieci poprzez dostarczenie różnych wzorców postępowania i wchodzenie w różne role społeczne. Oznacza to odejście od tradycyjnego nauczania opartego na przekazywaniu wiedzy drogą werbalną oraz aktywizację dzieci i możliwie częste kontakty z szerszym środowiskiem społecznym. 

Zapewniamy dzieciom dobre warunki do nauki, zabawy i poznawania świata w przyjaznej i ciepłej atmosferze uwzględniając tym samym różnice w psychofizycznym rozwoju dziecka. Naszym głównym celem jest wychować dziecko na samodzielną, autonomiczną jednostkę, radzącą sobie z trudami życia codziennego… „Pomóż mi zrobić to samemu…” to Nasze motto, które towarzyszy nam w codziennej pracy z dziećmi i wyznacza nam kierunek pracy wychowawczej.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem Przedszkola Niepublicznego "Kraina Uśmiechu" oraz regulaminem szatni:

statut-1-lipca-2023r--da9d5e91.pdf
regulamin-korzystania-z-szatni-przedszkolnej-4e172cee.pdf